Foton

Skokloster 2019-09-21

Foto Johanna Anderkrans

B-prov Almnäs 2015-07-25 del 1


B-prov Almnäs 2015-07-25 del 2

Vårutställningen 2016-02-21

Wenngarn 2015-09-19

B-prov Veda 2016-04-16 del 1

Foton tagna av Per Wikström

C-prov Ellboda 1:a maj 2016 del 1

Foton tagna av Per Wikström