Styrelsen

Labrador Retrieverklubben Region Östras Styrelse 2023

Kontaktuppgifter till styrelsen

Ordförande:
Ingegerd Wikström        ordf@lrko.se


Sekreterare:
Anniqa Karlsson            sekr@lrko.se

Kassör:

Carina From                 kassor@lrko.se


Informationsansvarig: 
Caroline Christensen    infoansv@lrko.se


Utställningsansvarig: 
Gun Andersson            utst@lrko.se

Jaktansvarig: 
Lena Almstedt              jaktansv@lrko.se

Utbildningansvarig: 
Monica Öhman            utb@lrko.se

Bitr. Utbilningsansvarig: 

Laila Eriksson Larsson  bitrutb@lrko.se


Bitr. Jaktansvarig 

Axelina Knöppel           bitrjaktansv@lrko.se


Revisorer 
Ulla Ahlgren                 ulla.algren@gmail.com

Håkan Dahlin               hakan.dahlin@andycap.se